English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.ประเสริฐ แสงศิริวุฒิ

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกกุมารเวช

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2536

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2535

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

-

-

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา