English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

พญ.นันทพร จิตขจรวานิช

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกกุมารเวช

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2553

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา