English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.จิรายุ ธนบดี

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิก หู คอ จมูก

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2537

วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2532

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิตย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2540

โรคจมูกไซนัส

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

ทั้งหมด

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา