English
บริการทางการแพทย์ > แพทย์ > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

doctor

นพ.ปรีชา พิทยาวุธวินิจ

สาขาความชำนาญ/แผนก : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลที่ออกตรวจ : เอกชล1

ข้อมูลแพทย์

2555

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2544

แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2555

Arthroplasty and Traumatology / Asan Medical Center, Seoul, korea

2553

ข้อสะโพสกและข้อเข่าเทียม (Arthroplasty) / Carl Gustav Carus, Dresden, Germany

ตารางออกตรวจ

*หมายเหตุ ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากข้อมูลตารางออกตรวจเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา