English
เกี่ยวกับเรา > โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 ประเภทการบริหารจัดการทางการแพทย์ดีเด่น

โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 ประเภทการบริหารจัดการทางการแพทย์ดีเด่น

โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 ประเภทการบริหารจัดการทางการแพทย์ ดีเด่น จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการลูกค้าต่อผู้เข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลเป็นอย่างดี โดยมี นายแพทย์สมาจาร วิจารณ์ปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 ให้เกียรติเป็นผู้เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ที่ผ่านมาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.aikchol.com/โทรศัพท์.(038) 939 888

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา