English
เกี่ยวกับเรา > ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับ "แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลเอกชล"

ฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับ "แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลเอกชล"

มั่นใจ ปลอดภัย กับ โรงพยาบาลเอกชล วันที่ 2 เมษายน 2564 ทางโรงพยาบาลเอกชล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในการมีส่วนร่วมฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับ "แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลเอกชล" เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ให้กับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชลทุกท่าน จากเชื้อไวรัส Covid-19 เราไม่หยุดที่จะดูแลคุณ เพราะความปลอดภัยของ คุณ คือสิ่งสำคัญ !! พวกเรารับวัคซีนCovid19 แล้วนะ

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา