English
เกี่ยวกับเรา > ทำบุญโดยอาราธนาพระเถรานุเถระ สายป่าพระกรรมฐาน

ทำบุญโดยอาราธนาพระเถรานุเถระ สายป่าพระกรรมฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ และ เจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยอาราธนาพระเถรานุเถระ สายป่าพระกรรมฐานจากจังหวัดต่างๆ มารับบิณฑบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชลทุกท่าน

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา