English
เกี่ยวกับเรา > ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) นำโดยประธานกรรมการบริหาร ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ พร้อมด้วย นพ.สานิตย์ ชากฤษณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล) นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เอกชล 2 ) คุณปริยนาถ เฉลิมช่วง (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) คุณสิริพจน์ มาโนช (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และ นพ.เกศดา จันทร์สว่าง (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรองรับการส่งต่อลูกค้าของกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่บริการ แผนกอายุรกรรม ระบบทางเดินอาหาร, โรคเบาหวาน, แผนก Cath Lab, แผนก Skin, และศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care Center

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา