English
เกี่ยวกับเรา > โรงพยาบาลเอกชล ลงนามข้อตกลงความด้านวิชาการร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

โรงพยาบาลเอกชล ลงนามข้อตกลงความด้านวิชาการร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

มื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลเอกชล ได้ลงนามข้อตกลงความด้านวิชาการร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC)

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา