English
เกี่ยวกับเรา > ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) หรือ AHC ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลเอกชล 2
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการป้องกันผู้ร่วมประชุมจากช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องประชุมด้วยการเช็ดแอลกอฮอล ทำความสะอาดลิฟต์และกำหนดจำนวนคนในการเข้าลิฟต์ รวมไปถึงการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย แยกช่องทางการเดินระหว่างผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าชมเว็บไซต์ "นักลงทุนสัมพันธ์" : www.ir.aikchol.com

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา