English
เกี่ยวกับเรา > Asian Outlook Magazine "Heart of Healthcare" หัวใจของงานบริการสุขภาพ ในมิติของโรงพยาบาลเอกชล

Asian Outlook Magazine "Heart of Healthcare" หัวใจของงานบริการสุขภาพ ในมิติของโรงพยาบาลเอกชล

นิตยสาร "Asia Outlook Magazine" ฉบับที่ 42 ประจำปี 2019 ได้ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพ ทางด้านหัวใจ ในหัวข้อเรื่อง "At the Heart of Healthcare" ซึ่งโรงพยาบาลเอกชล จังหวัดชลบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Joint Commission International หรือ JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน JCI เพียง 53 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 341 แห่งทั่วประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
Asia Outlook Magazine ฉบับที่ 42 ประจำปี 2019

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา