English
เกี่ยวกับเรา > โครงการ "การเจริญสติ สัมปชัญญะ เพื่อชีวิตที่สดใส" ครั้งที่ 5/60

โครงการ "การเจริญสติ สัมปชัญญะ เพื่อชีวิตที่สดใส" ครั้งที่ 5/60

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการปฏิบัติธรรม "การเจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใส" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องกายภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสุทธินันท์ ฉนทธมโม ณ วัดบึงบวรสถิต และอาจารย์ สุนีย์ แสงสว่าง มาเป็นวิทยากรในการปฏิบัติธรรม บรรยายคำสอนเกี่ยวกับหลักธรรมมะในครั้งนี้

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา