English
เกี่ยวกับเรา > เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเอกชล2 มอบสุขภาพดีให้กับคุณแม่ และทุกคนในครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเอกชล2 มอบสุขภาพดีให้กับคุณแม่ และทุกคนในครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเอกชล2 มอบสุขภาพดีให้กับคุณแม่ และทุกคนในครอบครัว โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ ทดลองฝังเข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชลบุรี ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น.

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา