English
เกี่ยวกับเรา > กิจกรรมCSR "เอกชลร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะชาดหาด"

กิจกรรมCSR "เอกชลร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะชาดหาด"

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 จัดโครงการ CSR "เอกชลร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะชาดหาด" ณ ชาดหาดบางแสน นำทีมโดย คุณจงกลนี กิตติยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชล 2 พร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต พร้อมกับสำรวจปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่มาพักผ่อนบริเวณชายหาดบางแสนอีกด้วย

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา