English
เกี่ยวกับเรา > โรงพยาบาลเอกชลติดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

โรงพยาบาลเอกชลติดอันดับ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดอันดับกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 100 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance:ESG) ด้วยการคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียน(ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ติดอันดับในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของ ESG100 ประจำปี 2560 นี้ เป็นข้อยืนยันบทบาทของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี
ดูบริการทางการแพทย์ และแพคเกจเพิ่มเติม ได้ที่
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา