English
เกี่ยวกับเรา > โครงการ “รู้ทันยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก” ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

โครงการ “รู้ทันยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก” ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดโครงการ “รู้ทันยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก” มีการบรรยายให้ความรู้โดยพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแนะนำวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรค ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน โดยแบ่งเป็น
ระดับชั้น ป.4 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2560
ระดับชั้น ป.5 ในวันที่ 2 มิ.ย. 2560
ระดับชั้น ป.6 ในวันที่ 5 มิ.ย. 2560
ทางโรงพยาบาลเอกชลได้ตระหนักถึงอันตรายของไข้เลือดออก จึงจัดโปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม ในราคา 8,950 บาท โดยวัคซีนจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายผลิตแอนติบอดี้ขึ้น ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นเต็มที่เมื่อฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เว้นระยะ 6 เดือนในการฉีดแต่ละครั้ง
หากสนใจให้เราไปจัดโครงการ “รู้ทันยุงลาย ภัยร้ายไข้เลือดออก” สามารถติดต่อได้ที่ แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038-939-999 ต่อ 1214, 1215
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือการนัดหมาย ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 1 โทร. 038-939-999 ต่อ 2130, 2131
คลินิกกุมารเวช โทร. 038-939-999 ต่อ 2159, 2160
โรงพยาบาลเอกชล 2
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 1 โทร. 038-939-888 ต่อ 5169, 5170
คลินิกกุมารเวช โทร. 038-939-888 ต่อ 5119, 5120
ดูบริการทางการแพทย์ และแพคเกจเพิ่มเติม ได้ที่
Package วัคซีน
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา