English
เกี่ยวกับเรา > งานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล

งานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 โรงพยาบาลเอกชล จัดงานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล
เพื่อเฉลิมฉลองถึงการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง จน ในปี พ.ศ. 2558 ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Joint Commission International หรือ JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันจากข้อมูลในต้นปี ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน JCI เพียง 53 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 341 แห่งทั่วประเทศ โดยภายในงานมีคุณวชิระ เนตรน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 2 ให้เกียรติขึ้นกล่าวอวยพร, คุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงาน, คุณยุ้ย ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ที่มาช่วยขับกล่องบทเพลงเพราะๆให้ในงาน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวชุดเครื่องแบบของบุคลากรภายในโรงพยาบาลที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยภาพความสุข ความประทับเป็นอย่างยิ่ง

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา