English
เกี่ยวกับเรา > งานวิ่งอัลตร้าฟันรัน KhaoKheow10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559

งานวิ่งอัลตร้าฟันรัน KhaoKheow10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559

โรงพยาบาลเอกชล1 และโรงพยาบาลเอกชล 2 ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลในการงานวิ่ง งานวิ่งอัลตร้าฟันรัน KhaoKheow10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย งานวิ่ง อัลตร้าฟันรัน KhaoKheow10 โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลประจำจุด Start และ จุด finish เพื่อเตรียมพร้อมปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลนักวิ่งภายในการแข่งขัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 04.00-10.00 น. ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อฝ่ายกิจกรรมได้ที่ แผนกการตลาด โทร.038 939 888 ต่อ 7330 หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมของรพ.ได้ที่ facebook และ www.aikchol.com

บริการทางการแพทย์ของเอกชล

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา