English

ประวัติการก่อตั้ง

วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ และ นโยบายคุณภาพ”

เป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายองค์กรณ์ของเอกชล

รางวัล

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่ม GCC สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชลได้แล้ววันนี้

สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) 6 ประเทศ สามารถนัดหมายเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชลได้แล้ววันนี้ โดยผู้ป่วยและผู้ติดตามจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน ทางโรงพยาบาลมีล่ามรองรับการให้บริการภาษาอังกฤษ และสเปน โดยมีล่ามคอยให้บริการในเวลาทำการ
*หมายเหตุ* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล โทร. 038 939 999 ต่อ 1214
ดูข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Aikcholhospital

เพิ่มเติม

งานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเอกชล เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี
HA National Forum ครั้งที่ ๑๘ จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “Inner Power, Together We Can” เราจะมาค้นหาพลังจากภายในตัวเราและเปิดรับพลังภายในของเพื่อน ผสมผสานให้เกิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (creative design) สู่เป้าหมายที่ท้าทาย เกิดจุดร่วมที่เป็นรูปธรรมของการแปลงความคิดและพลังของแต่ละคนมาสู่การปฏิบัติ มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อผนึกกำลังร่วมก้าวมุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่ชาวสาธารณสุขทุกคนใฝ่ฝันถึง ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม “มาสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันว่าเราทำได้ ด้วย Inner Power, Together We Can”
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เพิ่มเติม

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ Health Market

จากสถิติผู้ป่วยที่มีอัตราสูงขึ้น คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชล มีความปรารถนาที่จะเห็นประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” เปิดโอกาสให้คุณเลือกตรวจเช็คสุขภาพตามรายการที่คุณต้องการในราคาสบายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น ตรวจคัดกรองเบาหวาน, คูปองชุดอาหาร, ร่มตราโรงพยาบาลเอกชล, USB 4GB รวมทั้งรับคำปรึกษาจากพยาบาลวิชาชีพ
โดย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
พบกับตลาดนัดสุขภาพได้ที่บริเวณหน้าร้าน 7-Eleven สาขาโรงพยาบาลเอกชล เวลา 8.30 – 11.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล งานตรวจสุขภาพ โทร. 038-939-999 ต่อ 1314, 2256

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Package ตรวจสุขภาพ
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

งานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 โรงพยาบาลเอกชล จัดงานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล
เพื่อเฉลิมฉลองถึงการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง จน ในปี พ.ศ. 2558 ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Joint Commission International หรือ JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันจากข้อมูลในต้นปี ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน JCI เพียง 53 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 341 แห่งทั่วประเทศ โดยภายในงานมีคุณวชิระ เนตรน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 2 ให้เกียรติขึ้นกล่าวอวยพร, คุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในงาน, คุณยุ้ย ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ที่มาช่วยขับกล่องบทเพลงเพราะๆให้ในงาน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวชุดเครื่องแบบของบุคลากรภายในโรงพยาบาลที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยภาพความสุข ความประทับเป็นอย่างยิ่ง

เพิ่มเติม

นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 33 ณ บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด

เนื่องด้วยทางบริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ได้จัดโครงการนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 33 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชลเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานทางโรงพยาบาลเอกชลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนังให้กับพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย

หากสนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038 939 999 ต่อ 1214, 1215

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เชิงสันทนาการเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจัดครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.60 ให้กับนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ อ.2 – ป.2 เพื่อ ให้เด็กๆ รู้จักป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด และครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พ.ค. 60 ให้กับนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ ป.3 – ม.5 โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้บรรยายเชิงวิชาการเรื่องไข้เลือดออก ทางโรงพยาบาลเอกชลขอขอบคุณในการตอบรับจากคณะครู และความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมจากนักเรียนเป็นอย่างดี

หากสนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038 939 999 ต่อ 1214, 1215

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ Health Market ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ Health Market ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
วันนี้ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้จัดงานตลาดนัดเพื่อสุขภาพ Health Market ครั้งที่ 1 ที่บริเวณหน้าร้าน 7-Eleven สาขาโรงพยาบาลเอกชล โดยมีพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชล คอยให้บริการ และคำแนะนำในการเลือกตรวจสุขภาพตามรายการที่เหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความคุ้มค่าในการตรวจสุขภาพของท่าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น ตรวจคัดกรองเบาหวาน, คูปองชุดอาหาร, ร่มตราโรงพยาบาลเอกชล, USB 4GB รวมทั้งรับคำปรึกษาจากพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะจัดอีกครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 อย่าลืมมาตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอทุก 6-12 เดือน เพื่อค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา และตรวจหาพฤติกรรมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้

พบกับตลาดนัดสุขภาพอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าร้าน 7-Eleven สาขาโรงพยาบาลเอกชล เวลา 8.30 – 11.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
งานตรวจสุขภาพ โทร. 038-939-999 ต่อ 1314, 2256

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Package ตรวจสุขภาพ
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 33 ณ บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด

นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 33 ณ บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ได้จัดโครงการนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ 33 ณ บริษัทไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชลเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานทางโรงพยาบาลเอกชลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนังให้กับพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย
หากสนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038 939 999 ต่อ 1214, 1215

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

โครงการ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 1

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงพยาบาลเอกชลได้จัดโครงการ 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการเสนออีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ การรับวัคซีนป้องกัน ซึ่งตัววัคซีนจะสามารถ...
- ป้องกันหรือลดโอกาสในการติดเชื้อได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
- ลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
- ลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ป้องกันการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ได้

ทางโรงพยาบาลเอกชลขอเสนอโปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม ราคา 8,950 บาท ถึง 31 ธันวาคม 2560(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) ฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เว้นระยะ 6 เดือนในการฉีดแต่ละครั้ง พร้อมรับร่มเป็นของที่ระลึกทันทีเมื่อมีการซื้อวัคซีนเหมาจ่าย และพบกับกิจกรรมของเราอีกครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ ได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร. 038-939-999 ต่อ 2130, 2131
คลินิกกุมารเวช โทร. 038-939-999 ต่อ 2159, 2160
โรงพยาบาลเอกชล 2
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร. 038-939-888 ต่อ 5169, 5170
คลินิกกุมารเวช โทร. 038-939-888 ต่อ 5119, 5120
ดูบริการทางการแพทย์ และแพคเกจเพิ่มเติม ได้ที่
Package วัคซีน
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

“โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

“โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วันนี้ทางโรงพยาบาลเอกชลได้ร่วมจัดกิจกรรมใน “โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โดยภายในงานทางโรงพยาบาลเอกชลได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริการวัดความดัน บริการวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ตอบปัญหาสุขภาพ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชล

หากสนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038 939 999 ต่อ 1214, 1215

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม

นิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัย ณ บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยทางบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัย ในวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2560 ณ บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชลเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานทางโรงพยาบาลเอกชลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนังให้กับพนักงาน รวมทั้งมีกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย

หากสนใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่
โรงพยาบาลเอกชล แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 038 939 999 ต่อ 1214, 1215

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
• ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
Package อื่นๆ
Facebook Page
YouTube Channel

เพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

รับข่าวสาร และเคล็ดลับสุขภาพจากเรา